τελευτη • TELEUTH • teleutē

τελευτή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτελευτη[LXX]τελευτ·η
Nom
Accτελευτην[LXX]τελευτ·ην
Datτελευτῃ[LXX]τελευτ·ῃ
Genτελευτης[GNT][LXX]τελευτ·ης
PlVocτελευταιτελευτ·αι
Nom
Accτελευταςτελευτ·ας
Datτελευταιςτελευτ·αις
Genτελευτων[GNT]τελευτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:22:15 EST