ταμειον ταμιειον • TAMEION TAMIEION • tameion tamieion

ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocταμειον[GNT]ταμει·ον
Nom
Acc
Datταμειῳταμει·ῳ
Genταμειουταμει·ου
PlVocταμειαταμει·α
Nom
Acc
Datταμειοις[GNT]ταμει·οις
Genταμειωνταμει·ων
2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocταμιειον[GNT][LXX]ταμιει·ον
Nom
Acc
Datταμιειῳ[LXX]ταμιει·ῳ
Genταμιειου[LXX]ταμιει·ου
PlVocταμιεια[LXX]ταμιει·α
Nom
Acc
Datταμιειοις[LXX]ταμιει·οις
Genταμιειων[LXX]ταμιει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Oct-2019 19:48:22 EDT