ταλαιπωρια • TALAIPWRIA • talaipōria

ταλαιπωρία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocταλαιπωρια[GNT][LXX]ταλαιπωρι·α
Nom
Accταλαιπωριαν[LXX]ταλαιπωρι·αν
Datταλαιπωριᾳ[LXX]ταλαιπωρι·ᾳ
Genταλαιπωριας[LXX]ταλαιπωρι·ας
PlVocταλαιπωριαι[LXX]ταλαιπωρι·αι
Nom
Accταλαιπωριας[LXX]ταλαιπωρι·ας
Datταλαιπωριαις[GNT][LXX]ταλαιπωρι·αις
Genταλαιπωριωνταλαιπωρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 08-Aug-2020 11:39:10 EDT