σωμα • SWMA • sōma

σῶμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσωμα[GNT][LXX]σωμα[τ]
Nom
Acc
Datσωματι[GNT][LXX]σωματ·ι
Genσωματος[GNT][LXX]σωματ·ος
PlVocσωματα[GNT][LXX]σωματ·α
Nom
Acc
Datσωμασι, σωμασιν[LXX]σωμα[τ]·σι(ν), σωμα[τ]·σι(ν)
Genσωματων[GNT][LXX]σωματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 04:53:02 EST