σης • SHS • sēs

σή[τ]ς, -ητός, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσης[GNT][LXX]ση[τ]·ς
Nom
Accσητασητ·α
Datσητισητ·ι
Genσητος[LXX]σητ·ος
PlVocσητες[LXX]σητ·ες
Nom
Accσηταςσητ·ας
Datσησι, σησινση[τ]·σι(ν)
Genσητωνσητ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Jan-2021 05:02:14 EST