σωτηρ • SWTHR • sōtēr

σωτήρ, -ῆρος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσωτηρ[GNT][LXX]σωτηρ
Nom
Accσωτηρα[GNT][LXX]σωτηρ·α
Datσωτηρι[GNT][LXX]σωτηρ·ι
Genσωτηρος[GNT][LXX]σωτηρ·ος
PlVocσωτηρεςσωτηρ·ες
Nom
Accσωτηρας[LXX]σωτηρ·ας
Datσωτηρσι, σωτηρσινσωτηρ·σι(ν)
Genσωτηρωνσωτηρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 20:26:48 EST