σχημα • SCHMA SXHMA • schēma

σχῆμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσχημα[GNT][LXX]σχημα[τ]
Nom
Acc
Datσχηματι[GNT]σχηματ·ι
Genσχηματοςσχηματ·ος
PlVocσχηματασχηματ·α
Nom
Acc
Datσχημασι, σχημασινσχημα[τ]·σι(ν)
Genσχηματωνσχηματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 11-Aug-2020 09:50:58 EDT