σχοινιον • SCOINION SXOINION • schoinion

σχοινίον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσχοινιον[LXX]σχοινι·ον
Nom
Acc
Datσχοινιῳ[LXX]σχοινι·ῳ
Genσχοινιουσχοινι·ου
PlVocσχοινια[GNT][LXX]σχοινι·α
Nom
Acc
Datσχοινιοις[LXX]σχοινι·οις
Genσχοινιων[GNT][LXX]σχοινι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 07:11:16 EDT