συντελεια • SUNTELEIA • sunteleia

συν·τέλεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυντελεια[GNT][LXX]συντελει·α
Nom
Accσυντελειαν[LXX]συντελει·αν
Datσυντελειᾳ[GNT][LXX]συντελει·ᾳ
Genσυντελειας[GNT][LXX]συντελει·ας
PlVocσυντελειαι[LXX]συντελει·αι
Nom
Accσυντελειας[GNT][LXX]συντελει·ας
Datσυντελειαιςσυντελει·αις
Genσυντελειωνσυντελει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 02-Mar-2021 12:14:18 EST