συναγωγη • SUNAGWGH • sunagōgē

συν·αγωγή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυναγωγη[GNT][LXX]συναγωγ·η
Nom
Accσυναγωγην[GNT][LXX]συναγωγ·ην
Datσυναγωγῃ[GNT][LXX]συναγωγ·ῃ
Genσυναγωγης[GNT][LXX]συναγωγ·ης
PlVocσυναγωγαι[LXX]συναγωγ·αι
Nom
Accσυναγωγας[GNT][LXX]συναγωγ·ας
Datσυναγωγαις[GNT][LXX]συναγωγ·αις
Genσυναγωγων[GNT]συναγωγ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:41:52 EST