συμβουλιον • SUMBOULION • sumboulion

συμ·βούλιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυμβουλιον[GNT][LXX]συμβουλι·ον
Nom
Acc
Datσυμβουλιῳσυμβουλι·ῳ
Genσυμβουλιου[GNT]συμβουλι·ου
PlVocσυμβουλιασυμβουλι·α
Nom
Acc
Datσυμβουλιοιςσυμβουλι·οις
Genσυμβουλιωνσυμβουλι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 16:15:28 EST