συκοφαντης • SUKOFANTHS • sukophantēs

συκο·φάντης, -ου, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυκοφαντασυκοφαντ·α
Nomσυκοφαντης[LXX]συκοφαντ·ης
Accσυκοφαντην[LXX]συκοφαντ·ην
Datσυκοφαντῃσυκοφαντ·ῃ
Genσυκοφαντουσυκοφαντ·ου
PlVocσυκοφανταισυκοφαντ·αι
Nom
Accσυκοφανταςσυκοφαντ·ας
Datσυκοφανταιςσυκοφαντ·αις
Genσυκοφαντων[LXX]συκοφαντ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:23:18 EST