συγγενις • SUGGENIS • sungenis

συγ·γενί[δ]ς, -ίδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυγγενισυγγενι[δ]
Nomσυγγενις[GNT]συγγενι[δ]·ς
Accσυγγενιδασυγγενιδ·α
Datσυγγενιδισυγγενιδ·ι
Genσυγγενιδοςσυγγενιδ·ος
PlVocσυγγενιδεςσυγγενιδ·ες
Nom
Accσυγγενιδαςσυγγενιδ·ας
Datσυγγενισι, συγγενισινσυγγενι[δ]·σι(ν)
Genσυγγενιδωνσυγγενιδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 23-Apr-2021 01:36:40 EDT