συγγενης • SUGGENHS • sungenēs

συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγγενεςσυγγεν(ε)·ς
Nomσυγγενης[GNT][LXX]συγγεν(ε)·^ς
Accσυγγενη[GNT]συγγεν(ε)·α
Datσυγγενει[LXX]συγγεν(ε)·ι
Genσυγγενους[LXX]συγγεν(ε)·ος
PlVocσυγγενεις[GNT][LXX]συγγενη[GNT]συγγεν(ε)·εςσυγγεν(ε)·α
Nom
Accσυγγενεις[GNT][LXX]συγγεν(ε)·ας
Datσυγγενεσι, συγγενεσιν[GNT][LXX], συγγενευσιν[GNT], συγγενευσισυγγεν(ε)·σι(ν), συγγεν(ε)·σι(ν), irreg. συγγεν(ευ)·σι(ν) (for συγγεν(ε)·σι(ν)), irreg. συγγεν(ευ)·σι(ν) (for συγγεν(ε)·σι(ν))
Genσυγγενων[GNT][LXX]συγγεν(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 23-Apr-2021 00:22:36 EDT