στυλος • STULOS • stulos

στῦλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστυλεστυλ·ε
Nomστυλος[GNT][LXX]στυλ·ος
Accστυλον[GNT][LXX]στυλ·ον
Datστυλῳ[LXX]στυλ·ῳ
Genστυλου[LXX]στυλ·ου
PlVocστυλοι[GNT][LXX]στυλ·οι
Nom
Accστυλους[LXX]στυλ·ους
Datστυλοις[LXX]στυλ·οις
Genστυλων[LXX]στυλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Jul-2019 19:21:16 EDT