στηθος • STHQOS • stēthos

στῆθο·ς, -ους, τό, gen. pl. -έων

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocστηθος[GNT][LXX]στηθ(ο)·ς
Nom
Acc
Datστηθει[LXX]στηθ(ε)·ι
Genστηθους[LXX]στηθ(ε)·ος
PlVocστηθη[GNT][LXX]στηθ(ε)·α
Nom
Acc
Datστηθεσι, στηθεσινστηθ(ε)·σι(ν)
Genστηθων, στηθεων[LXX]στηθ(ε)·ων, στηθ(ε)·ων > uncontr. στηθεων (for τειχων)

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 13:55:09 EDT