στρουθιον • STROUQION • strouthion

στρουθίον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocστρουθιον[LXX]στρουθι·ον
Nom
Acc
Datστρουθιῳστρουθι·ῳ
Genστρουθιου[LXX]στρουθι·ου
PlVocστρουθια[GNT][LXX]στρουθι·α
Nom
Acc
Datστρουθιοιςστρουθι·οις
Genστρουθιων[GNT]στρουθι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 07:09:41 EDT