σταφυλη • STAFULH • staphulē

σταφυλή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσταφυλη[LXX]σταφυλ·η
Nom
Accσταφυλην[GNT][LXX]σταφυλ·ην
Datσταφυλῃσταφυλ·ῃ
Genσταφυλης[LXX]σταφυλ·ης
PlVocσταφυλαι[GNT]σταφυλ·αι
Nom
Accσταφυλας[GNT]σταφυλ·ας
Datσταφυλαιςσταφυλ·αις
Genσταφυλωνσταφυλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 03:12:51 EST