σπηλαιον • SPHLAION • spēlaion

σπήλαιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσπηλαιον[GNT][LXX]σπηλαι·ον
Nom
Acc
Datσπηλαιῳ[LXX]σπηλαι·ῳ
Genσπηλαιου[LXX]σπηλαι·ου
PlVocσπηλαια[GNT][LXX]σπηλαι·α
Nom
Acc
Datσπηλαιοις[GNT][LXX]σπηλαι·οις
Genσπηλαιωνσπηλαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 04:22:39 EDT