σπορα • SPORA • spora

σπορά, -ᾶς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσπορα[LXX]σπορ·α
Nom
Accσπορανσπορ·αν
Datσπορᾳσπορ·ᾳ
Genσπορας[GNT][LXX]σπορ·ας
PlVocσποραισπορ·αι
Nom
Accσπορας[GNT][LXX]σπορ·ας
Datσποραιςσπορ·αις
Genσπορωνσπορ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 12:29:44 EST