σποδος • SPODOS • spodos

σποδός, -οῦ, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσποδεσποδ·ε
Nomσποδος[GNT][LXX]σποδ·ος
Accσποδον[LXX]σποδ·ον
Datσποδῳ[GNT][LXX]σποδ·ῳ
Genσποδου[LXX]σποδ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 09:48:43 EST