σκωληξ • SKWLHX SKWLHC • skōlēx

σκώληξ, -ηκος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκωληξ[GNT][LXX]σκωληκ·ς
Nom
Accσκωληκασκωληκ·α
Datσκωληκι[LXX]σκωληκ·ι
Genσκωληκοςσκωληκ·ος
PlVocσκωληκες[LXX]σκωληκ·ες
Nom
Accσκωληκας[LXX]σκωληκ·ας
Datσκωληξι, σκωληξινσκωληκ·σι(ν)
Genσκωληκων[LXX]σκωληκ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 28-Sep-2020 01:23:48 EDT