σκεπη • SKEPH • skepē

σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX]

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκεπη[LXX]σκεπ·η
Nom
Accσκεπην[LXX]σκεπ·ην
Datσκεπῃ[LXX]σκεπ·ῃ
Genσκεπης[LXX]σκεπ·ης
PlVocσκεπαισκεπ·αι
Nom
Accσκεπαςσκεπ·ας
Datσκεπαιςσκεπ·αις
Genσκεπωνσκεπ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:41:12 EST