σκληροτραχηλος • SKLHROTRACHLOS SKLHROTRAXHLOS • sklērotrachēlos

σκληρο·τράχηλος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληροτραχηλεσκληροτραχηλ·ε
Nomσκληροτραχηλος[LXX]σκληροτραχηλ·ος
Accσκληροτραχηλον[LXX]σκληροτραχηλ·ον
Datσκληροτραχηλῳσκληροτραχηλ·ῳ
Genσκληροτραχηλου[LXX]σκληροτραχηλ·ου
PlVocσκληροτραχηλοι[GNT]σκληροτραχηλασκληροτραχηλ·οισκληροτραχηλ·α
Nom
Accσκληροτραχηλουςσκληροτραχηλ·ους
Datσκληροτραχηλοιςσκληροτραχηλ·οις
Genσκληροτραχηλωνσκληροτραχηλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:38:36 EST