σκευος • SKEUOS • skeuos

σκεῦο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκευος[GNT][LXX]σκευ(ο)·ς
Nom
Acc
Datσκευει[GNT][LXX]σκευ(ε)·ι
Genσκευους[LXX]σκευ(ε)·ος
PlVocσκευη[GNT][LXX]σκευ(ε)·α
Nom
Acc
Datσκευεσι[LXX], σκευεσιν[GNT][LXX]σκευ(ε)·σι(ν)
Genσκευων[LXX]σκευ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 06:29:55 EDT