σκευη • SKEUH • skeuē

σκευή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκευη[GNT][LXX]σκευ·η
Nom
Accσκευην[GNT]σκευ·ην
Datσκευῃσκευ·ῃ
Genσκευηςσκευ·ης
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 17:09:19 EDT