σκεπαστης • SKEPASTHS • skepastēs

σκεπαστής, -οῦ, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκεπαστα[LXX]σκεπαστ·α
Nomσκεπαστης[LXX]σκεπαστ·ης
Accσκεπαστηνσκεπαστ·ην
Datσκεπαστῃσκεπαστ·ῃ
Genσκεπαστουσκεπαστ·ου
PlVocσκεπασται[LXX]σκεπαστ·αι
Nom
Accσκεπασταςσκεπαστ·ας
Datσκεπασταιςσκεπαστ·αις
Genσκεπαστωνσκεπαστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:39:58 EST