σικερα • SIKERA • sikera

σίκερα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσικερα[GNT][LXX]σικερ·α
Nom
Accσικερανσικερ·αν
Datσικερᾳσικερ·ᾳ
Genσικεραςσικερ·ας
PlVocσικεραισικερ·αι
Nom
Accσικεραςσικερ·ας
Datσικεραιςσικερ·αις
Genσικερωνσικερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 18:45:17 EDT