σιδηρους • SIDHROUS • sidērous

σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιδηρα[LXX]σιδηρους[GNT][LXX]σιδηρ(ε)·α
Nom
Accσιδηραν[GNT]σιδηρουν[LXX]σιδηρ(ε)·ανσιδηρ(ε)·ον
Datσιδηρᾳ[GNT][LXX]σιδηρῳ[LXX]σιδηρ(ε)·ᾳσιδηρ(ε)·ῳ
Genσιδηρας[LXX]σιδηρου[GNT][LXX]σιδηρ(ε)·αςσιδηρ(ε)·ου
PlVocσιδηραι[LXX]σιδηροι[LXX]σιδηρα[LXX]σιδηρ(ε)·αισιδηρ(ε)·οισιδηρ(ε)·α
Nom
Accσιδηρας[LXX]σιδηρους[GNT][LXX]σιδηρ(ε)·αςσιδηρ(ε)·ους
Datσιδηραις[LXX]σιδηροις[LXX]σιδηρ(ε)·αιςσιδηρ(ε)·οις
Genσιδηρωνσιδηρ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 01:20:31 EDT