σημεια σημεα • SHMEIA SHMEA • sēmeia sēmea

σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX]

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσημεια[GNT][LXX]σημει·α
Nom
Accσημειανσημει·αν
Datσημειᾳσημει·ᾳ
Genσημειαςσημει·ας
PlVocσημειαισημει·αι
Nom
Accσημειαςσημει·ας
Datσημειαιςσημει·αις
Genσημειων[GNT][LXX]σημει·ων
1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσημεασημε·α
Nom
Accσημεανσημε·αν
Datσημεᾳσημε·ᾳ
Genσημεας[LXX]σημε·ας
PlVocσημεαισημε·αι
Nom
Accσημεας[LXX]σημε·ας
Datσημεαιςσημε·αις
Genσημεωνσημε·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 16:50:28 EDT