σεισμος • SEISMOS • seismos

σεισμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσεισμεσεισμ·ε
Nomσεισμος[GNT][LXX]σεισμ·ος
Accσεισμον[GNT][LXX]σεισμ·ον
Datσεισμῳ[GNT]σεισμ·ῳ
Genσεισμου[LXX]σεισμ·ου
PlVocσεισμοι[GNT]σεισμ·οι
Nom
Accσεισμουςσεισμ·ους
Datσεισμοιςσεισμ·οις
Genσεισμωνσεισμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:08:54 EST