πυργος • PURGOS • purgos

πύργος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπυργεπυργ·ε
Nomπυργος[GNT][LXX]πυργ·ος
Accπυργον[GNT][LXX]πυργ·ον
Datπυργῳ[LXX]πυργ·ῳ
Genπυργου[LXX]πυργ·ου
PlVocπυργοι[LXX]πυργ·οι
Nom
Accπυργους[LXX]πυργ·ους
Datπυργοις[LXX]πυργ·οις
Genπυργων[LXX]πυργ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:54:26 EST