ποτος • POTOS • potos

πότος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocποτε[GNT][LXX]ποτ·ε
Nomποτος[LXX]ποτ·ος
Accποτον[LXX]ποτ·ον
Datποτῳ[LXX]ποτ·ῳ
Genποτου[LXX]ποτ·ου
PlVocποτοι[LXX]ποτ·οι
Nom
Accποτουςποτ·ους
Datποτοις[GNT]ποτ·οις
Genποτωνποτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:13:50 EST