ποτον • POTON • poton

ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA]

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocποτον[LXX]ποτ·ον
Nom
Acc
Datποτῳ[LXX]ποτ·ῳ
Genποτου[LXX]ποτ·ου
PlVocποτα[LXX]ποτ·α
Nom
Acc
Datποτοις[GNT]ποτ·οις
Genποτωνποτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 10-Aug-2020 23:20:19 EDT