πορνη • PORNH • pornē

πόρνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπορνη[GNT][LXX]πορν·η
Nom
Accπορνην[GNT][LXX]πορν·ην
Datπορνῃ[GNT][LXX]πορν·ῃ
Genπορνης[GNT][LXX]πορν·ης
PlVocπορναι[GNT][LXX]πορν·αι
Nom
Accπορνας[LXX]πορν·ας
Datπορναις[LXX]πορν·αις
Genπορνων[GNT][LXX]πορν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 05-Mar-2021 08:41:25 EST