πιστις • PISTIS • pistis

πίστις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπιστιπιστι
Nomπιστις[GNT][LXX]πιστ(ι)·ς
Accπιστιν[GNT][LXX]πιστ(ι)·ν
Datπιστει[GNT][LXX]πιστ(ι)·ι
Genπιστεως[GNT][LXX]πιστ(ι)·ος
PlVocπιστεις[LXX]πιστ(ι)·ες
Nom
Accπιστεις[LXX]πιστ(ι)·ας
Datπιστεσι, πιστεσιν[LXX]πιστ(ι)·σι(ν), πιστ(ι)·σι(ν)
Genπιστεωνπιστ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 18:06:27 EDT