περας • PERAS • peras

πέρα[τ]ς, -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπερας[GNT][LXX]περα[τ]·ς
Nom
Acc
Datπερατι[LXX]περατ·ι
Genπερατος[LXX]περατ·ος
PlVocπερατα[GNT][LXX]περατ·α
Nom
Acc
Datπερασι[LXX], περασινπερα[τ]·σι(ν), περα[τ]·σι(ν)
Genπερατων[GNT][LXX]περατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 18:21:32 EDT