πενης • PENHS • penēs

πένη[τ]ς, -ητος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπενης[LXX]πενη[τ]·ς
Nom
Accπενητα[LXX]πενητ·α
Datπενητι[LXX]πενητ·ι
Genπενητος[LXX]πενητ·ος
PlVocπενητες[LXX]πενητ·ες
Nom
Accπενητας[LXX]πενητ·ας
Datπενησι, πενησιν[GNT][LXX]πενη[τ]·σι(ν), πενη[τ]·σι(ν)
Genπενητων[LXX]πενητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2019 20:18:08 EDT