παθος • PAQOS • pathos

πάθο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαθος[GNT][LXX]παθ(ο)·ς
Nom
Acc
Datπαθει[GNT]παθ(ε)·ι
Genπαθους[LXX]παθ(ε)·ος
PlVocπαθη[GNT][LXX]παθ(ε)·α
Nom
Acc
Datπαθεσι[LXX], παθεσιν[LXX]παθ(ε)·σι(ν)
Genπαθων[GNT][LXX]παθ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 08:35:24 EST