πυλων • PULWN • pulōn

πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη)

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπυλων[LXX]πυλων
Nom
Accπυλωνα[GNT][LXX]πυλων·α
Datπυλωνι[LXX]πυλων·ι
Genπυλωνος[GNT][LXX]πυλων·ος
PlVocπυλωνες[GNT]πυλων·ες
Nom
Accπυλωνας[GNT][LXX]πυλων·ας
Datπυλωσι[LXX], πυλωσιν[GNT][LXX]πυλω[ν]·σι(ν)
Genπυλωνων[GNT]πυλων·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 04:11:30 EDT