πτωμα • PTWMA • ptōma

πτῶμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπτωμα[GNT][LXX]πτωμα[τ]
Nom
Acc
Datπτωματι[LXX]πτωματ·ι
Genπτωματος[LXX]πτωματ·ος
PlVocπτωματα[GNT][LXX]πτωματ·α
Nom
Acc
Datπτωμασι, πτωμασινπτωμα[τ]·σι(ν)
Genπτωματωνπτωματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:05:42 EST