πτωχεια • PTWCEIA PTWXEIA • ptōcheia

πτωχεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπτωχεια[GNT][LXX]πτωχει·α
Nom
Accπτωχειαν[GNT][LXX]πτωχει·αν
Datπτωχειᾳ[GNT][LXX]πτωχει·ᾳ
Genπτωχειας[LXX]πτωχει·ας
PlVocπτωχειαιπτωχει·αι
Nom
Accπτωχειας[LXX]πτωχει·ας
Datπτωχειαιςπτωχει·αις
Genπτωχειωνπτωχει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 29-Nov-2020 10:55:22 EST