πραγμα • PRAGMA • pragma

πρᾶγμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπραγμα[GNT][LXX]πραγμα[τ]
Nom
Acc
Datπραγματι[GNT][LXX]πραγματ·ι
Genπραγματος[GNT][LXX]πραγματ·ος
PlVocπραγματα[LXX]πραγματ·α
Nom
Acc
Datπραγμασι, πραγμασιν[LXX]πραγμα[τ]·σι(ν), πραγμα[τ]·σι(ν)
Genπραγματων[GNT][LXX]πραγματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Jul-2019 18:33:20 EDT