προφασις • PROFASIS • prophasis

πρό·φασις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροφασιπροφασι
Nomπροφασιςπροφασ(ι)·ς
Accπροφασιν[GNT][LXX]προφασ(ι)·ν
Datπροφασει[GNT]προφασ(ι)·ι
Genπροφασεωςπροφασ(ι)·ος
PlVocπροφασεις[LXX]προφασ(ι)·ες
Nom
Accπροφασεις[LXX]προφασ(ι)·ας
Datπροφασεσι, προφασεσινπροφασ(ι)·σι(ν)
Genπροφασεωνπροφασ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 17-Jun-2021 15:30:19 EDT