προθεσις • PROQESIS • prothesis

πρό·θεσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροθεσιπροθεσι
Nomπροθεσις[GNT]προθεσ(ι)·ς
Accπροθεσιν[GNT][LXX]προθεσ(ι)·ν
Datπροθεσει[GNT]προθεσ(ι)·ι
Genπροθεσεως[GNT][LXX]προθεσ(ι)·ος
PlVocπροθεσεις[LXX]προθεσ(ι)·ες
Nom
Accπροθεσεις[LXX]προθεσ(ι)·ας
Datπροθεσεσι, προθεσεσινπροθεσ(ι)·σι(ν)
Genπροθεσεωνπροθεσ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 02:56:11 EST