προβατον • PROBATON • probaton

πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροβατον[GNT][LXX]προβατ·ον
Nom
Acc
Datπροβατῳ[LXX]προβατ·ῳ
Genπροβατου[GNT][LXX]προβατ·ου
PlVocπροβατα[GNT][LXX]προβατ·α
Nom
Acc
Datπροβατοις[LXX]προβατ·οις
Genπροβατων[GNT][LXX]προβατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 14:22:10 EDT