πρακτωρ • PRAKTWR • praktōr

πράκτωρ, -ορος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπρακτορπρακτορ
Nomπρακτωρ[GNT]πρακτορ·^
Accπρακτοραπρακτορ·α
Datπρακτορι[GNT]πρακτορ·ι
Genπρακτοροςπρακτορ·ος
PlVocπρακτορες[LXX]πρακτορ·ες
Nom
Accπρακτοραςπρακτορ·ας
Datπρακτορσι, πρακτορσινπρακτορ·σι(ν)
Genπρακτορωνπρακτορ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-Jan-2021 03:15:27 EST