προφητεια • PROFHTEIA • prophēteia

προφητεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροφητεια[GNT][LXX]προφητει·α
Nom
Accπροφητειαν[GNT][LXX]προφητει·αν
Datπροφητειᾳ[GNT][LXX]προφητει·ᾳ
Genπροφητειας[GNT][LXX]προφητει·ας
PlVocπροφητειαι[GNT][LXX]προφητει·αι
Nom
Accπροφητειας[GNT][LXX]προφητει·ας
Datπροφητειαις[LXX]προφητει·αις
Genπροφητειωνπροφητει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 19:24:31 EST