προσωπολη(μ)ψια προσωποληψια προσωπολημψια • PROSWPOLH(M)YIA PROSWPOLHYIA PROSWPOLHMYIA • prosōpolē(m)psia prosōpolēpsia prosōpolēmpsia

προσ·ωπο·λη(μ)ψία, -ας, ἡ

Verb (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροσωπολημψια[GNT]προσωπολημψι·α
Nom
Accπροσωπολημψιανπροσωπολημψι·αν
Datπροσωπολημψιᾳπροσωπολημψι·ᾳ
Genπροσωπολημψιαςπροσωπολημψι·ας
PlVocπροσωπολημψιαιπροσωπολημψι·αι
Nom
Accπροσωπολημψιαςπροσωπολημψι·ας
Datπροσωπολημψιαις[GNT]προσωπολημψι·αις
Genπροσωπολημψιωνπροσωπολημψι·ων
1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροσωποληψια[GNT]προσωποληψι·α
Nom
Accπροσωποληψιανπροσωποληψι·αν
Datπροσωποληψιᾳπροσωποληψι·ᾳ
Genπροσωποληψιαςπροσωποληψι·ας
PlVocπροσωποληψιαιπροσωποληψι·αι
Nom
Accπροσωποληψιαςπροσωποληψι·ας
Datπροσωποληψιαις[GNT]προσωποληψι·αις
Genπροσωποληψιωνπροσωποληψι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:06:36 EST