προσφορα • PROSFORA • prosphora

προσ·φορά, -ᾶς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροσφορα[GNT][LXX]προσφορ·α
Nom
Accπροσφοραν[GNT][LXX]προσφορ·αν
Datπροσφορᾳ[GNT][LXX]προσφορ·ᾳ
Genπροσφορας[GNT][LXX]προσφορ·ας
PlVocπροσφοραιπροσφορ·αι
Nom
Accπροσφορας[GNT][LXX]προσφορ·ας
Datπροσφοραις[LXX]προσφορ·αις
Genπροσφορωνπροσφορ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 20:10:53 EDT